Συνθήκη Switch (Condition Switch) στην γλώσσα προγραμματισμού Java

java programming

Η συνθήκη Switch είναι μία εναλλακτική λύση, όταν προκύψει στιγμή που θα πρέπει να γίνει ένας πολλαπλός έλεγχος στο πρόγραμμα π.χ. από κάποια καταχώρηση του χρήστη ή όταν θέλουμε να φτιάξουμε ένα τυπικό μενού, αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις.