Το sql injection στις data driven εφαρμογές (Μέρος Α’)

εξειδικευμένη πληροφορική

Το sql injection στις data driven εφαρμογές είναι τεχνική ενσωμάτωσης κώδικα, η οποία χρησιμοποιείται για επιθέσεις στις εφαρμογές αυτές. – μέρος Α