Τι είναι το Magento και ο σύγχρονος web developer

csc..com.gr - μαθήματα πληροφορικής

Το Magento είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου, ανοικτού κώδικα, γραμμένο σε γλώσσα PHP. Είναι ένα δημοφιλές και αρκετά αναπτυσσόμενο σύστημα δημιουργίας e-shop.

Σύνδεση PHP και MySQL – Data driven websites

php programming

Για να μπορέσουμε να πάρουμε πληροφορίες από μια βάση δεδομένων του MySQL server και να τις εισάγουμε σε μια ιστοσελίδα, πρώτα θα χρειαστεί να καθιερώσουμε μια ΣΥΝΔΕΣΗ (connection) με την MySQL.

Η γλώσσα PHP και οι HTML φόρμες

php programming

Στο άρθρο αυτό θα δούμε πως συσχετίζεται η γλώσσα PHP με μια ιστοσελίδα που περιέχει φόρμα (form) φτιαγμένη σε HTML (φόρμα: ένα έγγραφο που περιέχει συνήθως άσπρα πεδία, ώστε ο χρήστης να μπορεί να γεμίσει τα δεδομένα ή/και ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει κάποια δεδομένα).