Ετικέτα: pascal

pascal programming 0

Εγγραφή (Record): Δομή Προγραμματισμού της Pascal

Μια εγγραφή (record) μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε συσχετισμένα δεδομένα σε μία κοινή δομή. Δηλώνοντας μια έγγραφη δηλώνουμε ένα δικό μας τύπο ο οποίος περιέχει όσα πεδία θέλουμε το καθένα απο τα οποία μπορεί να είναι διαφορετικού τύπου.

pascal programming 0

Πίνακες στη γλώσσα προγραμματισμού Pascal

Οι πίνακες (arrays) περιέχουν πολλές θέσεις αποθήκευσης, που είναι όλες του ΙΔΙΟΥ τύπου δεδομένων.

pascal programming 0

Υποδιαστήματα Τακτικών Τύπων

Η Pascal διαθέτει τον τύπο του υποδιαστήματος με τον οποίο μπορούμε να ορίσουμε δικά μας υποδιαστήματα τακτικών τύπων περιορίζοντας το εύρος τους.
Το υποδιάστημα πρέπει να είναι ένα υποσύνολο ενός τακτικού τύπου , ο οποίος καλείται πατρικός (host).

pascal programming 1

Παράμετροι: Κλήση Μεθόδων με Τιμή και με Αναφορά

Οι παράμετροι στις οποίες δεν προηγείται η δεσμευμένη λέξη Var αλλά ακολουθούνται από ένα συγκεκριμένο τύπο, καλούνται παράμετροι ΤΙΜΗΣ. Όταν μια παράμετρος περνάει με τιμή, στην διαδικασία ή συνάρτηση μεταβιβάζεται ένα ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της τιμής της πραγματικής παραμέτρου.

pascal programming 0

Πεδίο Εφαρμογής Μεταβλητής (Scope of Variable)

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε που μπορούμε να ορίσουμε μια μεταβλητή (Τμήμα Ορισμού Μεταβλητών) και που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε (Πεδίο Εφαρμογής Μεταβλητής).

pascal programming 0

Απαριθμητοί Τύποι στην Pascal

Στην Pascal μπορούμε να ορίσουμε δικού μας τύπους που μπορεί να είναι απαριθμητοί ή και όχι. Ο σκοπός αυτής της δυνατότητας είναι η δημιουργία κατανοητών προγραμμάτων, τόσο για τους προγραμματιστές, όσο και για άλλους, που ίσως ασχοληθούν μελλοντικά με τα προγράμματα αυτά.

pascal programming 0

Εντολή ελέγχου στην pascal (if, else if, case)

Οι εντολές για τη λήψη αποφάσεων επιτρέπουν στο πρόγραμμα να εκτελεί διαφορετικές ενέργειες βασιζόμενο σε κάποιους λογικούς ελέγχους. Εδώ θα δούμε τις εντολές If και Case.

pascal programming 0

Βρόχος Επανάληψης στην Pascal

Ο βρόχος (loop) είναι η συνεχής επανάληψη μίας μόνο εντολής ή και μιας ομάδας εντολών μέχρις ότου να ισχύσει μια συνθήκη (condition).

pascal programming 0

Μεταβλητές, Σταθερές και Τύποι Δεδομένων

Μεταβλητές, Σταθερές και Τύποι Δεδομένων στην Pascal.

pascal programming 0

Μεταγλωττιστής (Compiler), Αναγνωριστικα και Σχόλια

Ένας μεταγλωττιστής (compiler) της Pascal είναι και ο ίδιος ένα πρόγραμμα υπολογιστή που η μόνη δουλειά του είναι να μετατρέπει ένα πρόγραμμα της Pascal σε μια μορφή που μόνο ο υπολογιστής μπορεί να διαβάσει και να εκτελέσει.

Αρέσει σε %d bloggers: