Τελεστές (Operators) στην γλώσσα προγραμματισμού Java

java programming

Οι Τελεστές / Operators μας βοηθάνε είτε για μαθηματικές πράξεις είτε για λογικούς ελέγχους (If/Else If/ Else). Μερικοί από αυτούς τους τελεστές είναι γνωστοί σε κάποιους αν έχουν κάνει κάποιο είδους προγραμματισμού.