Ετικέτα: HTML

csc..com.gr - μαθήματα πληροφορικής

HTML5 & CSS3 for the Real World

HTML5 & CSS3 for the Real World is your perfect introduction to the latest generation of web development technologies.

html programming 0

Σύνδεσμοι στην HTML (HTML links)

Σύνδεσμους (links) θα βρούμε σχεδόν σε όλες τις ιστοσελίδες. Αυτοί βοηθούν τους χρήστες να έχουν εύκολη περιήγηση από ιστοσελίδα σε ιστοσελίδα. Οι σύνδεσμοι στην HTML είναι υπερσύνδεσμοι. Μπορούμε να κάνουμε “κλικ” σε ένα σύνδεσμο και να μεταφερθούμε σε ένα άλλο έγγραφο.

html programming 0

Εικόνες στην HTML (HTML images)

Για να χρησιμοποιήσουμε εικόνες στην HTML και να τις τοποθετήσουμε στην ιστοσελίδα μας, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ετικέτα (img). Η συγκεκριμένη ετικέτα δε χρειάζεται ετικέτα για “κλείσιμο”.

javascript programming 0

Javascript – Διαμόρφωση συμπεριφοράς στοιχείων HTML

Για τη διαμόρφωση συμπεριφοράς στοιχείων HTML πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη Javascript. Η Javascript είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για να αλλάζουμε δυναμικά το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας.

css programming 0

CSS – Διαμόρφωση στυλ των στοιχείων της HTML

CSS – Διαμόρφωση στυλ των στοιχείων της HTML Για τη διαμόρφωση στυλ των στοιχείων της HTML πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη CSS. Η CSS είναι μια γλώσσα υπολογιστή που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εμφάνισης και...

html programming 0

Φόρμες στην HTML (HTML forms)

Οι φόρμες στην HTML μας δίνουν τη δυνατότητα να πάρουμε πληροφορίες από το χρήστη με διάφορους τρόπους ανάλογα με τις ανάγκες τις σελίδας μας. Οι φόρμες ανοίγουν και κλείνουν με συγκεκριμένες ετικέτες.