Στοιχείο head στην HTML (HTML head)

html programming

Το στοιχείο head στην HTML είναι ένα “δοχείο” για τα μεταδεδομένα (metadata), δηλαδή δεδομένα σχετικά με δεδομένα.

Σύνδεσμοι στην HTML (HTML links)

html programming

Σύνδεσμους (links) θα βρούμε σχεδόν σε όλες τις ιστοσελίδες. Αυτοί βοηθούν τους χρήστες να έχουν εύκολη περιήγηση από ιστοσελίδα σε ιστοσελίδα. Οι σύνδεσμοι στην HTML είναι υπερσύνδεσμοι. Μπορούμε να κάνουμε “κλικ” σε ένα σύνδεσμο και να μεταφερθούμε σε ένα άλλο έγγραφο.

Εικόνες στην HTML (HTML images)

html programming

Για να χρησιμοποιήσουμε εικόνες στην HTML και να τις τοποθετήσουμε στην ιστοσελίδα μας, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ετικέτα (img). Η συγκεκριμένη ετικέτα δε χρειάζεται ετικέτα για “κλείσιμο”.

Λίστες στην HTML (HTML Lists)

html programming

Οι λίστες στην HTML μπορούν να είναι αριθμημένες (OL) ή μη αριθμημένες (UL). Κάθε μέλος της λίστας έχει τις ετικέτες (LI).

Javascript – Διαμόρφωση συμπεριφοράς στοιχείων HTML

javascript programming

Για τη διαμόρφωση συμπεριφοράς στοιχείων HTML πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη Javascript. Η Javascript είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για να αλλάζουμε δυναμικά το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας.

CSS – Διαμόρφωση στυλ των στοιχείων της HTML

css programming

CSS – Διαμόρφωση στυλ των στοιχείων της HTML Για τη διαμόρφωση στυλ των στοιχείων της HTML πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη CSS. Η CSS είναι μια γλώσσα υπολογιστή που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εμφάνισης και της διάταξης μιας ιστοσελίδας. Με τη CSS αλλάζουμε χρώματα (colors),  χρώματα φόντου (background-colors), γραμματοσειρές (fonts), περιθώρια (margins) και πολλά άλλα. Μπορούμε … Περισσότερα

Φόρμες στην HTML (HTML forms)

html programming

Οι φόρμες στην HTML μας δίνουν τη δυνατότητα να πάρουμε πληροφορίες από το χρήστη με διάφορους τρόπους ανάλογα με τις ανάγκες τις σελίδας μας. Οι φόρμες ανοίγουν και κλείνουν με συγκεκριμένες ετικέτες.