Συνθήκες if / else if / else στην γλώσσα προγραμματισμού Java

java programming

Σε αυτή την ενότητα θα μιλήσουμε για τις συνθήκες if / else if / else. Ένα αρκετά χρήσιμο κομμάτι του προγραμματισμού στην Java -όπως είναι χρήσιμο σε κάθε γλώσσα προγραμματισμού-. Δηλαδή το «Αν…Τότε…».