Ετικέτα: c-sharp programming

windows applications programming 0

WPF εφαρμογή σχεδίασης γωνιών με C# (μέρος 2/2)

Στο προηγούμενο μέρος του άρθου WPF εφαρμογή σχεδίασης γωνιών είδαμε την δημιουργία του περιβάλλοντος χρήστη μέσω XAML και τον ορισμό των μεταβλητών για την C# που θα χρησιμοποιήσουμε στον κυρίως κομμάτι του προγράμματος.

windows applications programming 0

WPF εφαρμογή σχεδίασης γωνιών με C# (μέρος 1/2)

Σε αυτόν το άρθρο – οδηγό, θα δημιουργήσουμε μια WPF εφαρμογή σχεδίασης γωνιών. Αυτή η εφαρμογή θα παίρνει μια τιμή σε μοίρες από τον χρήστη και θα εμφανίζει ένα καινούριο παράθυρο στο οποίο θα σχεδιάζει τα εξής..

windows applications programming 0

WPF εφαρμογή διαχείρισης εικόνων (μεγέθυνση και προσπέλαση)

Σε αυτόν τον οδηγό που ακολουθεί θα δημιουργήσουμε μια WPF εφαρμογή διαχείρισης εικόνων. Αυτή η εφαρμογή θα κάνει Zoom In-Zoom Out και θα μετακινεί την εικόνα σε ένα καθορισμένο αρχικό πλαίσιο.

c sharp programming 0

Implicit και explicit μετατροπή τύπων στη C Sharp

Implicit και explicit μετατροπή τύπων στη C Sharp είναι όροι που αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αλλάξουμε τον τύπο των δεδομένων που χρησιμοποιούνται από ένα πρόγραμμα.

c sharp programming 0

Το IDisposable interface στη γλώσσα C Sharp

Το IDisposable interface στη γλώσσα C Sharp εκπροσωπεί έναν μηχανισμό για την αποδέσμευση πόρων του συστήματος που δε χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα.

c sharp programming 0

Η αναδρομή στη γλώσσα C-Sharp

Η αναδρομή στη γλώσσα C-Sharp, όπως και σε κάθε άλλη γλώσσα προγραμματισμού, αποτελεί μία ιδιαίτερη τεχνική προγραμματισμού κατά την οποία μία συνάρτηση καλεί τον εαυτό της.

c sharp programming 0

Τα Delegates στη γλώσσα προγραμματισμού C-Sharp

Τα Delegates στη γλώσσα προγραμματισμού C-Sharp παρομοιάζονται με δείκτες σε συνάρτηση. Είναι τύπος μεταβλητής αναφοράς σε κάποια μέθοδο ή συνάρτηση.

c sharp programming 0

Οι δομές στη γλώσσα προγραμματισμού C-Sharp

Οι δομές στη γλώσσα προγραμματισμού C-Sharp αποτελoύν σύνθετους τύπους δεδομένων, οι οποίοι δημιουργούνται λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανάγκες του εκάστοτε προγράμματος.

Αρέσει σε %d bloggers: