Δείκτες στην γλώσσα προγραμματισμού C

c programming

Τι είναι οι ΔΕΙΚΤΕΣ pointers στην γλώσσα προγραμματισμού C;