Ετικέτα: c programming

csc..com.gr - μαθήματα πληροφορικής

Advanced C programming

Από τους συγγραφείς: Who Should Read This Book? Advanced C is for the programmer who has some experience writing applications in Cor a similar language, such as PL/I or Pascal. Regardless of whether you...

csc..com.gr - μαθήματα πληροφορικής

C for Dummies

A helpful, tear-out cheat sheet is a quick reference for comparison symbols, conversion characters, mathematical doodads, C numeric data types, and more. “C For Dummies” takes the mystery out of programming and gets you into it quickly and painlessly.

csc..com.gr - μαθήματα πληροφορικής

C programming tutorial

This tutorial is designed for software programmers with a need to understand the C programming language starting from scratch. This tutorial will give you enough understanding on C programming language from where you can take yourself to higher level of expertise.

csc..com.gr - μαθήματα πληροφορικής

The Resurgence of C Programming

Pick up a copy of this report and learn how C/C++ enables programmers to extract maximum performance from the underlying hardware resources—especially in situations where you need real-time performance. 

c programming 0

Πίνακας ως Δείκτης στην γλώσσα προγραμματισμού C

Στη C, με τον όρο “πίνακας ως δείκτης”, εννοούμε ότι η μεταβλητή ενός πίνακα είναι ένας δείκτης σε μια μεταβλητή του ίδιου τύπου με τον πίνακα. Αυτός ο δείκτης δείχνει στο πρώτο στοιχείο του πίνακα και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του βρίσκονται στις επόμενες θέσεις της μνήμης.

c++ plus plus programming 1

Η χρήση των δεικτών ή pointers στη γλώσσα Cpp (μέρος 2/2)

Λόγω της ικανότητας του δείκτη να αναφέρεται απευθείας στην τιμή κάποιας μεταβλητής, κάθε δείκτης έχει διαφορετικές ιδιότητες ανάλογα με το αν δείχνει σε τιμή τύπου char ή τιμή τύπου int ή float.

c++ plus plus programming 1

Η χρήση των δεικτών ή pointers στη γλώσσα Cpp (μέρος 1/2)

Η χρήση των δεικτών ή pointers στη γλώσσα Cpp αποτελεί ένα πανίσχυρο εργαλείο για τον προγραμματιστή. Παρέχει διαφάνεια στην τοποθεσία αποθήκευσης των μεταβλητών και των αντικειμένων στη μνήμη του υπολογιστή και επιτρέπει τις απευθείας αναθέσεις τιμών σε αυτές.

c++ plus plus programming 0

Ο τύπος reference στη γλώσσα προγραμματισμού Cpp

Ο τύπος reference στη γλώσσα προγραμματισμού Cpp χρησιμοποιείται για οποιοδήποτε αντικείμενο αποτελεί ψευδώνυμο μίας μεταβλητής ή ενός αντικειμένου και η τιμή του ισοδυναμεί με την τιμή του αντικειμένου στο οποίο αναφέρεται.