Πίνακας ως Δείκτης στην γλώσσα προγραμματισμού C

c programming

Στη C, με τον όρο “πίνακας ως δείκτης”, εννοούμε ότι η μεταβλητή ενός πίνακα είναι ένας δείκτης σε μια μεταβλητή του ίδιου τύπου με τον πίνακα. Αυτός ο δείκτης δείχνει στο πρώτο στοιχείο του πίνακα και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του βρίσκονται στις επόμενες θέσεις της μνήμης.

Η χρήση των δεικτών ή pointers στη γλώσσα Cpp (μέρος 1/2)

c++ plus plus programming

Η χρήση των δεικτών ή pointers στη γλώσσα Cpp αποτελεί ένα πανίσχυρο εργαλείο για τον προγραμματιστή. Παρέχει διαφάνεια στην τοποθεσία αποθήκευσης των μεταβλητών και των αντικειμένων στη μνήμη του υπολογιστή και επιτρέπει τις απευθείας αναθέσεις τιμών σε αυτές.

Η εγγραφή κειμένου σε αρχείο στη Cpp

c++ plus plus programming

Η εγγραφή κειμένου σε αρχείο στη Cpp μέσω ενός προγράμματος κατέχει σημαντικό ρόλο στην αποθήκευση και διατήρηση δεδομένων και πληροφορίας στο σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή.

Ο τύπος reference στη γλώσσα προγραμματισμού Cpp

c++ plus plus programming

Ο τύπος reference στη γλώσσα προγραμματισμού Cpp χρησιμοποιείται για οποιοδήποτε αντικείμενο αποτελεί ψευδώνυμο μίας μεταβλητής ή ενός αντικειμένου και η τιμή του ισοδυναμεί με την τιμή του αντικειμένου στο οποίο αναφέρεται.