Ασφάλεια, τεχνητή ευφυΐα (A.I.) και R.O.I.

csc..com.gr - μαθήματα πληροφορικής

Σε περίπου 80% των ζητημάτων επίθεσης, το AI ήταν ταχύτερο από τις τακτικές ομάδες ασφαλείας στον εντοπισμό απειλών (cyberattacks). Η εφαρμογή του AI στην ασφάλεια έχει ένα συναρπαστικό μέλλον…