Ετικέτα: Arduino

arduino c programming 0

Arduino κλειδαριά με κωδικοποιημένο σύστημα χτύπων (μέρος 3ο)

Πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε την κατασκευή των συναρτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν από το κυρίως κομμάτι του κώδικα. Η δουλειά αυτών των συναρτήσεων είναι να ανιχνεύουν τα διάφορα μοτίβα χτυπημάτων που δημιουργεί ο χρήστης.

arduino c programming 0

Arduino κλειδαριά με κωδικοποιημένο σύστημα χτύπων (μέρος 2ο)

Για να ολοκληρωθεί η Κλειδαριά με κωδικοποιημένο σύστημα χτύπων θα χρειαστεί να αναπτύξουμε τον εξής κώδικα στον Arduino IDE και να τον φορτώσουμε στο Arduino Board.

arduino c programming 1

Arduino κλειδαριά με κωδικοποιημένο σύστημα χτύπων (μέρος 1ο)

Θα δούμε πώς μπορούμε να κατασκευάσουμε μια κλειδαριά με κωδικοποιημένο σύστημα χτύπων. Θα μελετήσουμε την κατασκευή ενός συστήματος που θα αντιλαμβάνεται τους χτύπους (δονήσεις). Οι οποίοι συμβαίνουν πάνω στην επιφάνεια στην οποία είναι προσκολλημένο με την βοήθεια ενός αισθητήρα Piezo.

arduino c programming 0

Κατασκευή ραντάρ με arduino (μέρος 1ο)

Κατασκευή ραντάρ με Arduino (μέρος 1ο). Αυτό το άρθρο είναι ένας οδηγός για την κατασκευή ενός ραντάρ με ένα Arduino Board και κάποια πρόσθετα υλικά.

arduino c programming 0

Κατασκευή ραντάρ με Arduino (μέρος 2ο)

Για να ολοκληρωθεί η κατασκευή ραντάρ με Arduino θα χρειαστεί να αναπτύξουμε τον εξής κώδικα στον Arduino IDE και να τον φορτώσουμε στο Arduino Board. Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο τον κώδικα σε ένα αρχείο με κατάληξη .ino στο άρθρο αυτό.

arduino c programming 0

Arduino και εφαρμογές windows c# (μέρος 3ο)

Έτσι δημιουργήσαμε ένα καινούριο αντικείμενο με όνομα arduinoPort που είναι της κλάσης SerialPort. Σε αυτή την κλάση υπάρχουν όλες αυτές οι μέθοδοι και οι ιδιότητες που θα χρησιμοποιήσουμε πιο κάτω για την επικοινωνία με το Arduino.

arduino c programming 0

Συναρτήσεις διαχείρισης Υλικού Arduino C

Η κύρια λειτουργία του μικροελεγκτή βασίζεται στο να ελέγχει τις θύρες που διαθέτει και είτε να δίνει ρεύμα είτε να παίρνει ρεύμα από αυτές. Στην αρχικοποίηση κάθε προγράμματος (μέσα στη συνάρτηση setup) θα χρειαστεί να χαρακτηρίσουμε τα Pins που χρησιμοποιούμε ως είσοδο ή ως έξοδο.

arduino c programming 0

Arduino Software (Λογισμικό) προγραμματίζοντας το Arduino Board

Για να προγραμματίσετε τη μονάδα σας θα χρειαστείτε το περιβάλλον προγραμματισμού Arduino IDE. Στο περιβάλλον αυτό γράφετε κώδικα (βασίζεται στη γλώσσα C/C++).

arduino c programming 0

Arduino Board Γνωριμία με το Υλικό (Hardware) (Μερος 2ο)

Το Arduino Board μπορεί να δουλέψει με ρεύμα από τη USB θύρα του υπολογιστή σας. Όμως με αυτόνομη παροχή ρεύματος από μπαταρία. Η μονάδα παρέχει σταθερά τάση 5V στις εξόδους της.

Αρέσει σε %d bloggers: