Τι είναι η τεχνολογία Blockchain …και ποια η σχέση της με την Wikipedia;

csc..com.gr - μαθήματα πληροφορικής

Ο έλεγχος ταυτότητας και η εξουσιοδότηση, που είναι ζωτικής σημασίας για τις ψηφιακές συναλλαγές, δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της διαμόρφωσης της τεχνολογίας blockchain.

Web 3.0: η πρώτη σου αποκεντρωμένη εφαρμογή (dApp)

csc.com.gr - μαθήματα πληροφορικής

Αποκεντρωμένες εφαρμογές ή dApp είναι σχετικά νέο στυλ προγραμμάτων λογισμικού, που βασίζονται στο διαδίκτυο και δεν ελέγχονται από οποιαδήποτε οντότητα.

Δημιουργία gaming server: για ατέλειωτη διασκέδαση (μέρος α)

www.csc.com.gr - μαθήματα πληροφορικής

Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός gaming server είναι ότι έχει σχεδιαστεί για να μπορεί να αντεπεξέλθει στις ώρες που θα είναι ανοιχτό. Δηλαδή, να έχει καλή ψύξη γιατί ζεσταίνεται πάρα πολύ.

Κβαντικός υπολογιστής και τα Πρότυπα κατασκευής του ως σήμερα

www.csc.com.gr - μαθήματα πληροφορικής

Ο Κβαντικός υπολογιστής και τα Πρότυπα κατασκευής του ως σήμερα: Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει σε ερευνητικό επίπεδο για την δημιουργία ενός κβαντικού υπολογιστή.

Κβαντικός υπολογιστής και τα κύρια μέρη του ως σήμερα

www.csc.com.gr - μαθήματα πληροφορικής

Ο κβαντικός υπολογιστής αποτελείται από έναν ή περισσότερους κβαντικούς καταχωρητές αλλά και από ένα συνδυασμό κβαντικών πυλών.

Κβαντικός υπολογιστής και η Τεχνολογία του (μέρος β)

www.csc.com.gr - μαθήματα πληροφορικής

Στην κλασσική φυσική κάθε κατάσταση είναι ανεξάρτητη από την άλλη (δηλαδή στον ψηφιακό υπολογιστή θα έχουμε είτε 0 είτε 1)

Κβαντικός υπολογιστής και η Τεχνολογία του (μέρος α)

www.csc.com.gr - μαθήματα πληροφορικής

Οι υπολογιστές αυτοί στηρίζουν τη λειτουργία τους στα κβάντα (άτομα, ιόντα ή μόρια). Δεν υπάρχει φυσικός νόμος που να «απαγορεύει» τη σμίκρυνση των bits στο μέγεθος ενός ατόμου.

Κβαντικός υπολογιστής: Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική (μέρος β)

www.csc.com.gr - μαθήματα πληροφορικής

Η κβαντική ηλεκτροδυναμική –Quantum electrodynamic, QED- τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, επικύρωσε πλήρως την διττή φύση του φωτός.

Κβαντικός υπολογιστής: Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική (μέρος α)

www.csc.com.gr - μαθήματα πληροφορικής

Ο όρος quantum προέρχεται από την αντίστοιχη λατινική λέξη που ερμηνεύεται ως το «ποσό» ή «η μικρή ποσότητα» και αναφέρεται σε ποσότητες ενός φυσικού μεγέθους οι οποίες παίρνουν διακριτές τιμές.