Η κλάση Math στην γλώσσα προγραμματισμού Java

java programming

Στην γλώσσα προγραμματισμού Java έχουμε την έτοιμη κλάση Math, που περιέχει πολλές μεθόδους ώστε να κάνουμε εύκολα μαθηματικές πράξεις όπως να βρούμε τον μικρότερο ή τον μεγαλύτερο αριθμό, να μας υπολογίζει την τετραγωνική ρίζα αλλά και άλλα που θα τα περιγράψουμε στο άρθρο.

Βρόγχος Επανάληψης FOR στην γλώσσα προγραμματισμού Java

java programming

Σε αυτή την ενότητα θα μιλήσουμε και θα δούμε πως συντάσσεται ένας βρόγχος επανάληψης For. Η εντολή For είναι ένας βρόγχος επανάληψης, για παράδειγμα: συχνά χρησιμεύει ώστε να διατρέχουμε πίνακες.

Τύποι μεταβλητών στην γλώσσα προγραμματισμού Java

java programming

Οι τύποι μεταβλητών είναι ένα σημαντικό κομμάτι σε όλες τις γλώσσα προγραμματισμού. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει την δική της ιδιαιτερότητα πάνω σε αυτό τον τομέα. Πάμε να δούμε τους τύπους μεταβλητών στην γλώσσα προγραμματισμού Java.

Συνθήκη Switch (Condition Switch) στην γλώσσα προγραμματισμού Java

java programming

Η συνθήκη Switch είναι μία εναλλακτική λύση, όταν προκύψει στιγμή που θα πρέπει να γίνει ένας πολλαπλός έλεγχος στο πρόγραμμα π.χ. από κάποια καταχώρηση του χρήστη ή όταν θέλουμε να φτιάξουμε ένα τυπικό μενού, αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις.