Προγραμματισμός σε python (εισαγωγή)

python programming

Ας δούμε ένα απλό παράδειγμα με κώδικα python που μας τυπώνει μια ακολουθία Fibonacci και στην συνέχεια αναλύουμε τι βλέπουμε.

Λίστες στην γλώσσα python (lists)

python programming

Η γλώσσα προγραμματισμού python γνωρίζει μια σειρά από τύπους δεδομένων ένωσης, που χρησιμοποιούνται για την ομαδοποίηση τιμών. Η πιο ευέλικτη είναι η λίστα.