Μεταγλωττιστής (Compiler), Αναγνωριστικα και Σχόλια

pascal programming

Ένας μεταγλωττιστής (compiler) της Pascal είναι και ο ίδιος ένα πρόγραμμα υπολογιστή που η μόνη δουλειά του είναι να μετατρέπει ένα πρόγραμμα της Pascal σε μια μορφή που μόνο ο υπολογιστής μπορεί να διαβάσει και να εκτελέσει.