Ταξινόμηση (sorting) στην java

java programming

Όλοι οι αλγόριθμοι ταξινόμησης βασίζονται σε δύο θεμελιώδεις λειτουργίες: τη σύγκριση και τη μετακίνηση (swapping). Η σύγκριση είναι απλή. Το swapping είναι λίγο πιο πολύπλοκο.

Πίνακες: δημιουργία και δήλωση πινάκων

java programming

Στα σημαντικά προβλήματα που αφορούν τους υπολογιστές συχνά χρειάζεται να αποθηκεύουμε λίστες αντικειμένων (πίνακες). Για να δημιουργήσουμε έναν πίνακα χρησιμοποιούμε τον τελεστή new. Πρέπει να πούμε στον compiler πόσα στοιχεία θα αποθηκευτούν στον πίνακα.