Πίνακας ως Δείκτης στην γλώσσα προγραμματισμού C

c programming

Στη C, με τον όρο “πίνακας ως δείκτης”, εννοούμε ότι η μεταβλητή ενός πίνακα είναι ένας δείκτης σε μια μεταβλητή του ίδιου τύπου με τον πίνακα. Αυτός ο δείκτης δείχνει στο πρώτο στοιχείο του πίνακα και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του βρίσκονται στις επόμενες θέσεις της μνήμης.

Η χρήση των δεικτών ή pointers στη γλώσσα Cpp (μέρος 1/2)

c++ plus plus programming

Η χρήση των δεικτών ή pointers στη γλώσσα Cpp αποτελεί ένα πανίσχυρο εργαλείο για τον προγραμματιστή. Παρέχει διαφάνεια στην τοποθεσία αποθήκευσης των μεταβλητών και των αντικειμένων στη μνήμη του υπολογιστή και επιτρέπει τις απευθείας αναθέσεις τιμών σε αυτές.

WPF εφαρμογή διαχείρισης εικόνων (μεγέθυνση και προσπέλαση)

windows applications programming

Σε αυτόν τον οδηγό που ακολουθεί θα δημιουργήσουμε μια WPF εφαρμογή διαχείρισης εικόνων. Αυτή η εφαρμογή θα κάνει Zoom In-Zoom Out και θα μετακινεί την εικόνα σε ένα καθορισμένο αρχικό πλαίσιο.

Arduino κλειδαριά με κωδικοποιημένο σύστημα χτύπων (μέρος 3ο)

arduino c programming

Πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε την κατασκευή των συναρτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν από το κυρίως κομμάτι του κώδικα. Η δουλειά αυτών των συναρτήσεων είναι να ανιχνεύουν τα διάφορα μοτίβα χτυπημάτων που δημιουργεί ο χρήστης.

Arduino κλειδαριά με κωδικοποιημένο σύστημα χτύπων (μέρος 2ο)

arduino c programming

Για να ολοκληρωθεί η Κλειδαριά με κωδικοποιημένο σύστημα χτύπων θα χρειαστεί να αναπτύξουμε τον εξής κώδικα στον Arduino IDE και να τον φορτώσουμε στο Arduino Board.

Arduino κλειδαριά με κωδικοποιημένο σύστημα χτύπων (μέρος 1ο)

arduino c programming

Θα δούμε πώς μπορούμε να κατασκευάσουμε μια κλειδαριά με κωδικοποιημένο σύστημα χτύπων. Θα μελετήσουμε την κατασκευή ενός συστήματος που θα αντιλαμβάνεται τους χτύπους (δονήσεις). Οι οποίοι συμβαίνουν πάνω στην επιφάνεια στην οποία είναι προσκολλημένο με την βοήθεια ενός αισθητήρα Piezo.

Κατασκευή ραντάρ με arduino (μέρος 1ο)

arduino c programming

Κατασκευή ραντάρ με Arduino (μέρος 1ο). Αυτό το άρθρο είναι ένας οδηγός για την κατασκευή ενός ραντάρ με ένα Arduino Board και κάποια πρόσθετα υλικά.

Εκτύπωση Ελληνικών στη C

c programming

Αν προσπαθήσουμε να εκτυπώσουμε μία Ελληνική πρόταση με την εντολή printf, τότε αντί για εκτύπωση Ελληνικών, θα δούμε κάποια γράμματα και σύμβολα που δε βγάζουν κανένα νόημα. Σε αυτό το άρθρο θα δούμε πως κάνουμε εκτύπωση Ελληνικών στη C.

Συναρτήσεις στη C

c programming

Όταν το πρόγραμμα καθώς εκτελείται φθάσει σε μια κλήση συνάρτησης, αναζητά τη συνάρτηση αυτή και ακολουθεί τις εντολές που βρίσκονται σ’ αυτήν.