Λειτουργικά συστήματα – Πυρήνας (Kernel)

csc.com.gr - μαθήματα πληροφορικής

Πυρήνας (Kernel) – το μόνο πρόγραμμα που τρέχει συνέχεια, όσο βρίσκεται σε λειτουργία το ΥΣ (όλα τα υπόλοιπα θεωρούνται επιπρόσθετες υπηρεσίες και προγράμματα εφαρμογών).

Λειτουργικά συστήματα – ιστορική αναδρομή

csc.com.gr - μαθήματα πληροφορικής

Τα πρώτα υπολογιστικά συστήματα δεν είχαν λειτουργικό σύστημα. Οι χρήστες είχαν άμεση προσπέλαση στη γλώσσα μηχανής και προγραμμάτιζαν τα πάντα κυριολεκτικά «με το χέρι».