Μεταβλητές στη vbscript, σταθερές και πεδίο εφαρμογής τους

vbscript programming

Οι μεταβλητές στη VBScript δηλώνονται με τη δεσμευμένη λέξη Dim. Μπορούν επίσης να δηλωθούν με τις δεσμευμένες λέξεις Public και Private.