Εφαρμογή Windows Forms -γεννήτρια κωδικού- (μέρος 2/2)

windows applications programming

Το ζητούμενο είναι η εφαρμογή αυτή να είναι όσο πιο απλή γίνεται, με λίγα controls για τη χρήση του κυρίου προγράμματος και για τη σωστή και responsive αναπαράσταση των control στις θέσεις τους.

Εφαρμογή Windows Forms -γεννήτρια κωδικού- (μέρος 1/2)

windows applications programming

Οι εφαρμογές Windows Forms είναι εφαρμογές σε περιβάλλον Windows που διαθέτουν γραφικό περιβάλλον χρήστη (GUI) για την επικοινωνία με τον χρήστη. Μπορούν να φτιαχτούν χρησιμοποιώντας το .NET Framework.