Εργαλείο: Cross browser δοκιμές της ιστοσελίδας σας

csc.com.gr - μαθήματα πληροφορικής

Θυμηθείτε ότι δεν είστε οι χρήστες σας – μόνο και μόνο επειδή ο ιστότοπος σας λειτουργεί με το Macbook Pro ή το Galaxy Nexus, δεν σημαίνει ότι θα λειτουργήσει για όλους τους χρήστες σας – πρέπει να γίνουν πολλές δοκιμές.

Δημιουργία gaming server: για ατέλειωτη διασκέδαση (μέρος α)

www.csc.com.gr - μαθήματα πληροφορικής

Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός gaming server είναι ότι έχει σχεδιαστεί για να μπορεί να αντεπεξέλθει στις ώρες που θα είναι ανοιχτό. Δηλαδή, να έχει καλή ψύξη γιατί ζεσταίνεται πάρα πολύ.

Κβαντικός υπολογιστής και τα Πρότυπα κατασκευής του ως σήμερα

www.csc.com.gr - μαθήματα πληροφορικής

Ο Κβαντικός υπολογιστής και τα Πρότυπα κατασκευής του ως σήμερα: Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει σε ερευνητικό επίπεδο για την δημιουργία ενός κβαντικού υπολογιστή.

Κβαντικός υπολογιστής και τα κύρια μέρη του ως σήμερα

www.csc.com.gr - μαθήματα πληροφορικής

Ο κβαντικός υπολογιστής αποτελείται από έναν ή περισσότερους κβαντικούς καταχωρητές αλλά και από ένα συνδυασμό κβαντικών πυλών.

Κβαντικός υπολογιστής και η Τεχνολογία του (μέρος β)

www.csc.com.gr - μαθήματα πληροφορικής

Στην κλασσική φυσική κάθε κατάσταση είναι ανεξάρτητη από την άλλη (δηλαδή στον ψηφιακό υπολογιστή θα έχουμε είτε 0 είτε 1)

Κβαντικός υπολογιστής και η Τεχνολογία του (μέρος α)

www.csc.com.gr - μαθήματα πληροφορικής

Οι υπολογιστές αυτοί στηρίζουν τη λειτουργία τους στα κβάντα (άτομα, ιόντα ή μόρια). Δεν υπάρχει φυσικός νόμος που να «απαγορεύει» τη σμίκρυνση των bits στο μέγεθος ενός ατόμου.

Κβαντικός υπολογιστής: Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική (μέρος β)

www.csc.com.gr - μαθήματα πληροφορικής

Η κβαντική ηλεκτροδυναμική –Quantum electrodynamic, QED- τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, επικύρωσε πλήρως την διττή φύση του φωτός.

Κβαντικός υπολογιστής: Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική (μέρος α)

www.csc.com.gr - μαθήματα πληροφορικής

Ο όρος quantum προέρχεται από την αντίστοιχη λατινική λέξη που ερμηνεύεται ως το «ποσό» ή «η μικρή ποσότητα» και αναφέρεται σε ποσότητες ενός φυσικού μεγέθους οι οποίες παίρνουν διακριτές τιμές.

Ακολουθίες στην Python (Γενικές λειτουργίες Λιστών, Lists)

python programming

Η πιο βασική δομή δεδομένων στην Python είναι η ακολουθία. Για κάθε στοιχείο μιας ακολουθίας εκχωρείται ένας αριθμός – η θέση του στοιχείου μέσα στην ακολουθία (δείκτης) . Ο πρώτος δείκτης είναι μηδέν, ο δεύτερος δείκτης είναι ένα, και ούτω καθεξής.

WPF εφαρμογή σχεδίασης γωνιών με C# (μέρος 1/2)

windows applications programming

Σε αυτόν το άρθρο – οδηγό, θα δημιουργήσουμε μια WPF εφαρμογή σχεδίασης γωνιών. Αυτή η εφαρμογή θα παίρνει μια τιμή σε μοίρες από τον χρήστη και θα εμφανίζει ένα καινούριο παράθυρο στο οποίο θα σχεδιάζει τα εξής..