αναμονή έγκρισης εγγραφής

pending - csc

Αναμονή έγκρισης

Ευχαριστώ για την υποβολή αίτησης για συνδρομή στις ηλεκτρονικές σημειώσεις. Μόλις δω τα στοιχεία σας, θα σας στείλω ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας επιτρέπει να γνωρίζετε εάν η αίτηση σας ήταν επιτυχής ή όχι.