Εφαρμογή Windows Forms -γεννήτρια κωδικού- (μέρος 2/2)

windows applications programming

Το ζητούμενο είναι η εφαρμογή αυτή να είναι όσο πιο απλή γίνεται, με λίγα controls για τη χρήση του κυρίου προγράμματος και για τη σωστή και responsive αναπαράσταση των control στις θέσεις τους.

Εφαρμογή Windows Forms -γεννήτρια κωδικού- (μέρος 1/2)

windows applications programming

Οι εφαρμογές Windows Forms είναι εφαρμογές σε περιβάλλον Windows που διαθέτουν γραφικό περιβάλλον χρήστη (GUI) για την επικοινωνία με τον χρήστη. Μπορούν να φτιαχτούν χρησιμοποιώντας το .NET Framework.

Ο τύπος enumerate στη Visual Basic

visual basic programming

Ο τύπος enumerate στη Visual Basic (enumeration ή enum) είναι ένας τύπος δεδομένων αποτελούμενος από σαφώς καθορισμένες ονομαστές τιμές, οι οποίες ονομάζονται elements, members, enumeral ή enumerators.

Τα modules στη γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic

visual basic programming

Τα modules στη γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic αποτελούν τον ιδανικό τρόπο δήλωσης μεταβλητών και διαδικασιών για καθολική (public) χρήση σε ένα πρόγραμμα.