Κατηγορία: vbscript programming

vbscript programming 0

Τύποι Δεδομένων της VBScript (ο τύπος Variant και οι Υποτύποι)

Η VBScript διαθέτει, ως scripting γλώσσα, διαθέτει ΜΟΝΟ ENA βασικό τύπο δεδομένων, τον τύπο Variant. Κάθε μεταβλητή και σταθερά είναι αυτού του τύπου και κάθε συνάρτηση επιστρέφει τιμή τέτοιου τύπου.

vbscript programming 0

Πίνακες στη VBScript

Κάθε μεταβλητή έχει ένα αναγνωριτικό με το οποίο αναφερόμαστε σε αυτή μέσα στο πεδίο εφαρμογής της. Οι πίνακες δίνουν τη δυνατότητα με ένα αναγνωριστικό να μπορούμε να αναφερθούμε σε πολλές μεταβλητές με χρήση δείκτη.

vbscript programming 0

Τελεστές στη VBScript

Οι τελεστές σε κάθε γλώσσα λειτουργούν σαν μια συνάρτηση που καλείται με διαφορετικό τρόπο. Ως συναρτήσεις οι τελεστές μπορεί να έχουν 1 ή 2 παραμέτρους (τελεστέους) και επιστρέφουν μία μόνο τιμή. Κάθε τελεστής δηλαδή μπορεί να έχει 1 ή 2 τελεστέους.

vbscript programming 0

VBScript επισκόπηση και σύνταξη

Επισκόπηση Η VBScript είναι μια scripting γλώσσα της Microsoft. Εκετελείται με διερμηνευτή (intepreter) και όχι με μεταγλωττιστή (compiler). Είναι όπως η VBA αλλά με λιγότερες δυνατήτητες. Όπως και αυτή, είναι βασισμένη στη Visual Basic....