Κατηγορία: sql programming

sql programming 0

SQL – JOINs – ενώσεις πινάκων και συσχετίσεις δεδομένων

Όταν πρέπει να επιλέξουμε δεδομένα από δύο πίνακες σε μια βάση δεδομένων για να δημιουργήσουμε ένα πιο πολύπλοκο αποτέλεσμα, θα πρέπει να κάνουμε μια συνένωση / σύνδεση (join) μεταξύ τους.

php programming 0

Σύνδεση PHP και MySQL – Data driven websites

Για να μπορέσουμε να πάρουμε πληροφορίες από μια βάση δεδομένων του MySQL server και να τις εισάγουμε σε μια ιστοσελίδα, πρώτα θα χρειαστεί να καθιερώσουμε μια ΣΥΝΔΕΣΗ (connection) με την MySQL.