Συμβολοσειρές (strings) στην γλώσσα R

R programming data mining statistics

Συμβολοσειρές στην R: Οποιαδήποτε τιμή γραμμένη μέσα σε ένα ζευγάρι με μονά ή διπλά εισαγωγικά στην R αντιμετωπίζεται ως μια συμβολοσειρά – string.

Εξόρυξη δεδομένων (data mining): Συναρτήσεις στην γλώσσα R

R programming data mining statistics

Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της R είναι η δυνατότητα του χρήστη να προσθέσει / να δημιουργήσει νέες συναρτήσεις. Στην πραγματικότητα, πολλές από τις συναρτήσεις στην R είναι.. συναρτήσεις των συναρτήσεων (συναρτήσεις φτιαγμένες από άλλες συναρτήσεις).