Κατηγορία: python programming

python programming 0

Ακολουθίες στην Python (Γενικές λειτουργίες Λιστών, Lists)

Η πιο βασική δομή δεδομένων στην Python είναι η ακολουθία. Για κάθε στοιχείο μιας ακολουθίας εκχωρείται ένας αριθμός – η θέση του στοιχείου μέσα στην ακολουθία (δείκτης) . Ο πρώτος δείκτης είναι μηδέν, ο δεύτερος δείκτης είναι ένα, και ούτω καθεξής.

python programming 0

Προγραμματισμός σε python (εισαγωγή)

Ας δούμε ένα απλό παράδειγμα με κώδικα python που μας τυπώνει μια ακολουθία Fibonacci και στην συνέχεια αναλύουμε τι βλέπουμε.

python programming 0

Λίστες στην γλώσσα python (lists)

Η γλώσσα προγραμματισμού python γνωρίζει μια σειρά από τύπους δεδομένων ένωσης, που χρησιμοποιούνται για την ομαδοποίηση τιμών. Η πιο ευέλικτη είναι η λίστα.

Αρέσει σε %d bloggers: