Κατηγορία: javascript programming

Ρεαλιστικό έδαφος με 130 γραμμές κώδικα JS

Ως προγραμματιστές, αγαπάμε να δημιουργούμε εικονικά πράγματα και τι θα μπορούσε να είναι πιο συναρπαστικό από την δημιουργία ενός κόσμου;

csc..com.gr - μαθήματα πληροφορικής

Three.js – δημιουργία 3D κινούμενων εικόνων με χρήση GPU

Η τρέχουσα έκδοση Three.js επιτρέπει τη δημιουργία επιταχυνόμενων 3D κινούμενων εικόνων με χρήση GPU, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα JavaScript σε έναν ιστότοπο, χωρίς να χρειάζεστε άλλα plug-ins του προγράμματος περιήγησης.

javascript programming 0

Μέθοδοι Πίνακα στην Javascript (Javascript Array Methods)

Οι Μέθοδοι Πίνακα στην Javascript (Javascript Array Methods) είναι διαδικασίες που μας βοηθούν να εργαστούμε με τους πίνακες.

javascript programming 0

Μέθοδοι Συμβολοσειράς στην Javascript (Javascript String Methods)

Οι Μέθοδοι Συμβολοσειράς στην Javascript (Javascript String Methods) είναι διαδικασίες που μας βοηθούν να εργαστούμε με τις συμβολοσειρές.

javascript programming 0

Συναρτήσεις στην Javascript (Javascript Functions)

Οι Συναρτήσεις στην Javascript (Javascript Functions) είναι ένα μπλοκ κώδικα σχεδιασμένο για να εκτελέσει μια συγκεκριμένη εργασία. Μία συνάρτηση εκτελείται κάθε φορά που “κάτι” την καλεί.

javascript programming 0

Συμβολοσειρές στην Javascript (Javascript Strings)

Οι Συμβολοσειρές στην Javascript (Javascript Strings) είναι μεταβλητές που τις χρησιμοποιούμε για να αποθηκεύουμε και να χειριζόμαστε κείμενο. Μία συμβολοσειρά αποθηκεύει μια σειρά από χαρακτήρες.

javascript programming 0

Τελεστές Σύγκρισης στην Javascript (Comparison Operators)

Οι Τελεστές Σύγκρισης στην Javascript (Comparison Operators) χρησιμοποιούνται σε λογικές δηλώσεις (statements) για να καθορίσουν την ισότητα ή τη διαφορά μεταξύ μεταβλητών ή τιμών και το αποτέλεσμα που επιστρέφουν είναι αληθές (true) ή ψευδές (false).

javascript programming 0

Τελεστές στην Javascript (Javascript Operators)

Οι Αριθμητικοί Τελεστές στην Javascript (Arithmetic Operators) χρησιμοποιούνται για να κάνουμε πράξεις αριθμητικής στον κώδικα μας.

javascript programming 0

Δηλώσεις στην Javascript (Statements)

Οι δηλώσεις στην Javascript είναι εντολές-οδηγίες που θα εκτελεσθούν από το πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί ο εκάστοτε χρήστης.

javascript programming 0

Αντικείμενα στη Javascript (Objects)

Τα αντικείμενα στη Javascript είναι και αυτά μεταβλητές αλλά μπορούν να περιέχουν πολλές τιμές. Μπορούμε να δημιουργήσουμε και να δηλώσουμε ένα αντικείμενο με δύο τρόπους.

Αρέσει σε %d bloggers: