Κατηγορία: java programming

java programming 0

Η κλάση Math στην γλώσσα προγραμματισμού Java

Στην γλώσσα προγραμματισμού Java έχουμε την έτοιμη κλάση Math, που περιέχει πολλές μεθόδους ώστε να κάνουμε εύκολα μαθηματικές πράξεις όπως να βρούμε τον μικρότερο ή τον μεγαλύτερο αριθμό, να μας υπολογίζει την τετραγωνική ρίζα αλλά και άλλα που θα τα περιγράψουμε στο άρθρο.

java programming 0

Βρόγχος επανάληψης Do/While στη γλώσσα προγραμματισμού Java

Ο βρόγχος επανάληψης Do/While είναι ένας από τους βρόγχους που χρησιμοποιείται στην Java ο οποίος σχετίζετε με τους υπόλοιπους βρόγχους επανάληψης. Χρησιμοποιείται κυρίως για έλεγχο εισαγωγής δεδομένων αλλά και για οτιδήποτε άλλο χρειάζεται επανάληψη.

java programming 0

Βρόγχος Επανάληψης While στην γλώσσα προγραμματισμού Java

Ο βρόγχος επανάληψης While είναι ένας από τους βρόγχος επανάληψης που υπάρχουν στην Java. Σχετίζεται με τον βρόγχο επανάληψης For με την διαφορά ότι η While θα εκτελεί την επανάληψη έως ότου η συνθήκη της γίνει αληθής, σε αντίθεση με την For που θα επαναλαμβάνεται όσες φορές επιλέξουμε εμείς.

java programming 0

Βρόγχος Επανάληψης FOR στην γλώσσα προγραμματισμού Java

Σε αυτή την ενότητα θα μιλήσουμε και θα δούμε πως συντάσσεται ένας βρόγχος επανάληψης For. Η εντολή For είναι ένας βρόγχος επανάληψης, για παράδειγμα: συχνά χρησιμεύει ώστε να διατρέχουμε πίνακες.

java programming 0

Τύποι μεταβλητών στην γλώσσα προγραμματισμού Java

Οι τύποι μεταβλητών είναι ένα σημαντικό κομμάτι σε όλες τις γλώσσα προγραμματισμού. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει την δική της ιδιαιτερότητα πάνω σε αυτό τον τομέα. Πάμε να δούμε τους τύπους μεταβλητών στην γλώσσα προγραμματισμού Java.

java programming 0

Συνθήκη Switch (Condition Switch) στην γλώσσα προγραμματισμού Java

Η συνθήκη Switch είναι μία εναλλακτική λύση, όταν προκύψει στιγμή που θα πρέπει να γίνει ένας πολλαπλός έλεγχος στο πρόγραμμα π.χ. από κάποια καταχώρηση του χρήστη ή όταν θέλουμε να φτιάξουμε ένα τυπικό μενού, αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις.

java programming 0

Συνθήκες if / else if / else στην γλώσσα προγραμματισμού Java

Σε αυτή την ενότητα θα μιλήσουμε για τις συνθήκες if / else if / else. Ένα αρκετά χρήσιμο κομμάτι του προγραμματισμού στην Java -όπως είναι χρήσιμο σε κάθε γλώσσα προγραμματισμού-. Δηλαδή το «Αν…Τότε…».

java programming 1

Τελεστές (Operators) στην γλώσσα προγραμματισμού Java

Οι Τελεστές / Operators μας βοηθάνε είτε για μαθηματικές πράξεις είτε για λογικούς ελέγχους (If/Else If/ Else). Μερικοί από αυτούς τους τελεστές είναι γνωστοί σε κάποιους αν έχουν κάνει κάποιο είδους προγραμματισμού.

java programming 1

Πίνακες: δημιουργία και δήλωση πινάκων

Στα σημαντικά προβλήματα που αφορούν τους υπολογιστές συχνά χρειάζεται να αποθηκεύουμε λίστες αντικειμένων (πίνακες). Για να δημιουργήσουμε έναν πίνακα χρησιμοποιούμε τον τελεστή new. Πρέπει να πούμε στον compiler πόσα στοιχεία θα αποθηκευτούν στον πίνακα.