Τα pseudo class & pseudo elements στην CSS

Pseudo class - csc..com.gr - μαθήματα πληροφορικής

Είναι εκπληκτικό τι μπορείτε να κάνετε με τα pseudo elements :before και :after. Ξεκλειδώνουν πολλές ενδιαφέρουσες δυνατότητες σχεδίασης χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά τον κώδικα σας.

Επεξηγήσεις στην CSS (CSS Tooltips)

css programming

Οι επεξηγήσεις στην CSS συνήθως χρησιμοποιούνται για να εμφανίζουν πρόσθετες πληροφορίες όταν ο χρήστης μετακινήσει το δείκτη του ποντικιού πάνω σε ένα στοιχείο.

Υπερχείλιση στην CSS (CSS Overflow)

css programming

Με την ιδιότητα overflow στη CSS (Υπερχείλιση στην CSS) μπορούμε να ορίσουμε αν το περιεχόμενο ενός στοιχείου θα κοπεί ή θα προστεθούν μπάρες κύλισης, όταν το περιεχόμενο του στοιχείου είναι πολύ μεγάλο για να χωρέσει σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

Ευθυγράμμιση στην CSS (CSS align)

css programming

Για να ορίσουμε την οριζόντια ή την κάθετη θέση των στοιχείων μιας ιστοσελίδας, χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες για την ευθυγράμμιση στην CSS. Η CSS περιλαμβάνει πολλές επιλογές ιδιοτήτων για τον ορισμό της θέσης ή της ευθυγράμμισης ενός στοιχείου.

Πίνακες στην CSS (CSS tables)

css programming

Αν προσθέσουμε πίνακα σε μία ιστοσελίδα, μπορούμε να μορφοποιήσουμε την εμφάνιση του με τη CSS.

Ιδιότητες κειμένου στη CSS (Μέρος Β)

css programming

Με τις ιδιότητες κειμένου στη CSS διαμορφώνουμε την εμφάνιση του κειμένου στην ιστοσελίδα μας. Μπορούμε δηλαδή να ορίσουμε για το κείμενο μας χρώμα, θέση, εσοχή, διακόσμηση, κατεύθυνση αλλά και απόσταση μεταξύ λέξεων, γραμμάτων και γραμμών.

Ιδιότητες κειμένου στη CSS (Μέρος Α)

css programming

Με τις ιδιότητες κειμένου στη CSS διαμορφώνουμε την εμφάνιση του κειμένου στην ιστοσελίδα μας. Μπορούμε δηλαδή να ορίσουμε για το κείμενο μας χρώμα, θέση, εσοχή, διακόσμηση, κατεύθυνση αλλά και απόσταση μεταξύ λέξεων, γραμμάτων και γραμμών.

Περίγραμμα στη CSS (CSS Border)

css programming

Μπορούμε να δημιουργήσουμε περίγραμμα στη CSS με την ιδιότητα border. Επίσης μπορούμε να ορίσουμε το στυλ (border-style), το χρώμα (border-color) και το πλάτος (border-width) του περιγράμματος που θα βάλουμε.

Βασικές ιδιότητες φόντου στη CSS

css programming

Οι βασικές ιδιότητες φόντου στη CSS χρησιμοποιούνται για να ορίσουμε χρώμα ή μια εικόνα για το φόντο της ιστοσελίδας μας και να ορίσουμε λεπτομέρειες για τη θέση του.

Χρώματα και χρώμα φόντου στη CSS

css programming

Χρώματα και χρώμα φόντου στη CSS είναι απ τις ιδιότητες που χρησιμοποιούμε πολύ συχνά στις σελίδες μας.