Κατηγορία: css programming

css programming 0

Υπερχείλιση στην CSS (CSS Overflow)

Με την ιδιότητα overflow στη CSS (Υπερχείλιση στην CSS) μπορούμε να ορίσουμε αν το περιεχόμενο ενός στοιχείου θα κοπεί ή θα προστεθούν μπάρες κύλισης, όταν το περιεχόμενο του στοιχείου είναι πολύ μεγάλο για να χωρέσει σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

css programming 0

Ευθυγράμμιση στην CSS (CSS align)

Για να ορίσουμε την οριζόντια ή την κάθετη θέση των στοιχείων μιας ιστοσελίδας, χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες για την ευθυγράμμιση στην CSS. Η CSS περιλαμβάνει πολλές επιλογές ιδιοτήτων για τον ορισμό της θέσης ή της ευθυγράμμισης ενός στοιχείου.

css programming 0

Ιδιότητες κειμένου στη CSS (Μέρος Β)

Με τις ιδιότητες κειμένου στη CSS διαμορφώνουμε την εμφάνιση του κειμένου στην ιστοσελίδα μας. Μπορούμε δηλαδή να ορίσουμε για το κείμενο μας χρώμα, θέση, εσοχή, διακόσμηση, κατεύθυνση αλλά και απόσταση μεταξύ λέξεων, γραμμάτων και γραμμών.

css programming 0

Ιδιότητες κειμένου στη CSS (Μέρος Α)

Με τις ιδιότητες κειμένου στη CSS διαμορφώνουμε την εμφάνιση του κειμένου στην ιστοσελίδα μας. Μπορούμε δηλαδή να ορίσουμε για το κείμενο μας χρώμα, θέση, εσοχή, διακόσμηση, κατεύθυνση αλλά και απόσταση μεταξύ λέξεων, γραμμάτων και γραμμών.