Κατηγορία: c# (sharp) programming

windows applications programming 0

WPF εφαρμογή σχεδίασης γωνιών με C# (μέρος 2/2)

Στο προηγούμενο μέρος του άρθου WPF εφαρμογή σχεδίασης γωνιών είδαμε την δημιουργία του περιβάλλοντος χρήστη μέσω XAML και τον ορισμό των μεταβλητών για την C# που θα χρησιμοποιήσουμε στον κυρίως κομμάτι του προγράμματος.

windows applications programming 0

WPF εφαρμογή σχεδίασης γωνιών με C# (μέρος 1/2)

Σε αυτόν το άρθρο – οδηγό, θα δημιουργήσουμε μια WPF εφαρμογή σχεδίασης γωνιών. Αυτή η εφαρμογή θα παίρνει μια τιμή σε μοίρες από τον χρήστη και θα εμφανίζει ένα καινούριο παράθυρο στο οποίο θα σχεδιάζει τα εξής..

windows applications programming 0

WPF εφαρμογή διαχείρισης εικόνων (μεγέθυνση και προσπέλαση)

Σε αυτόν τον οδηγό που ακολουθεί θα δημιουργήσουμε μια WPF εφαρμογή διαχείρισης εικόνων. Αυτή η εφαρμογή θα κάνει Zoom In-Zoom Out και θα μετακινεί την εικόνα σε ένα καθορισμένο αρχικό πλαίσιο.

c sharp programming 0

Implicit και explicit μετατροπή τύπων στη C Sharp

Implicit και explicit μετατροπή τύπων στη C Sharp είναι όροι που αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αλλάξουμε τον τύπο των δεδομένων που χρησιμοποιούνται από ένα πρόγραμμα.

c sharp programming 0

Το IDisposable interface στη γλώσσα C Sharp

Το IDisposable interface στη γλώσσα C Sharp εκπροσωπεί έναν μηχανισμό για την αποδέσμευση πόρων του συστήματος που δε χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα.

arduino c programming 0

Arduino και εφαρμογές windows c# (μέρος 3ο)

Έτσι δημιουργήσαμε ένα καινούριο αντικείμενο με όνομα arduinoPort που είναι της κλάσης SerialPort. Σε αυτή την κλάση υπάρχουν όλες αυτές οι μέθοδοι και οι ιδιότητες που θα χρησιμοποιήσουμε πιο κάτω για την επικοινωνία με το Arduino.

c sharp programming 0

Η αναδρομή στη γλώσσα C-Sharp

Η αναδρομή στη γλώσσα C-Sharp, όπως και σε κάθε άλλη γλώσσα προγραμματισμού, αποτελεί μία ιδιαίτερη τεχνική προγραμματισμού κατά την οποία μία συνάρτηση καλεί τον εαυτό της.

c sharp programming 0

JSON object serialization στη C-Sharp

JSON object serialization στη C-Sharp είναι όρος που αναφέρεται στη διαδικασία δημιουργίας ενός αντικειμένου μίας κλάσης με τη χρήση πληροφορίας, η οποία έχει προέλθει από συναλλαγή/ ροή πληροφορίας της μορφής Json.

c sharp programming 0

Τα Delegates στη γλώσσα προγραμματισμού C-Sharp

Τα Delegates στη γλώσσα προγραμματισμού C-Sharp παρομοιάζονται με δείκτες σε συνάρτηση. Είναι τύπος μεταβλητής αναφοράς σε κάποια μέθοδο ή συνάρτηση.

c sharp programming 0

Οι δομές στη γλώσσα προγραμματισμού C-Sharp

Οι δομές στη γλώσσα προγραμματισμού C-Sharp αποτελoύν σύνθετους τύπους δεδομένων, οι οποίοι δημιουργούνται λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανάγκες του εκάστοτε προγράμματος.

Αρέσει σε %d bloggers: