Κατηγορία: c programming

c programming 0

Πίνακας ως Δείκτης στην γλώσσα προγραμματισμού C

Στη C, με τον όρο “πίνακας ως δείκτης”, εννοούμε ότι η μεταβλητή ενός πίνακα είναι ένας δείκτης σε μια μεταβλητή του ίδιου τύπου με τον πίνακα. Αυτός ο δείκτης δείχνει στο πρώτο στοιχείο του πίνακα και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του βρίσκονται στις επόμενες θέσεις της μνήμης.

c programming 0

Εκτύπωση Ελληνικών στη C

Αν προσπαθήσουμε να εκτυπώσουμε μία Ελληνική πρόταση με την εντολή printf, τότε αντί για εκτύπωση Ελληνικών, θα δούμε κάποια γράμματα και σύμβολα που δε βγάζουν κανένα νόημα. Σε αυτό το άρθρο θα δούμε πως κάνουμε εκτύπωση Ελληνικών στη C.

c programming 0

Ο Τελεστής & στη C

Ο τελεστής & στη C μας δίνει τη διεύθυνση στην οποία αποθηκεύεται μια μεταβλητή.

c programming 0

Συναρτήσεις στη C

Όταν το πρόγραμμα καθώς εκτελείται φθάσει σε μια κλήση συνάρτησης, αναζητά τη συνάρτηση αυτή και ακολουθεί τις εντολές που βρίσκονται σ’ αυτήν.

c programming 0

Οι Λογικοί Τελεστές στη C

Οι Λογικοί Τελεστές στη C είναι τρεις. Ο λογικός τελεστής && (AND), ο λογικός τελεστής || (OR), και ο λογικός τελεστής ! (NOT).

c programming 0

Οι συναρτήσεις getchar και putchar στη C

Οι συναρτήσεις getchar και putchar στη C είναι ένα ζευγάρι συναρτήσεων, ειδικά σχεδιασμένων για την είσοδο/έξοδο χαρακτήρων.

c programming 0

Η συνάρτηση printf στη C – ανάλυση

Η συνάρτηση printf στη C συνοδεύεται από παρενθέσεις. Τα στοιχεία που περιέχονται μεταξύ των παρενθέσεων είναι οι πληροφορίες που μεταβιβάζουμε από τη main.

c programming 0

Λογικοί έλεγχοι στη C και η εντολή If

Πως γίνονται οι λογικοί έλεγχοι στην γλώσσα προγραμματισμού C;

c programming 0

Βρόχοι επανάληψης στη C και οι εσωτερικοί βρόχοι

Ας δούμε ένα παράδειγμα με δύο εμφωλευμένους βρόχους επανάληψης for

c programming 0

Βρόχοι επανάληψης στη C με την εντολή do while

Πως γίνονται οι Βρόχοι επανάληψης στη C με την εντολή do while?

Αρέσει σε %d bloggers: