Υπερφόρτωση συναρτήσεων ή function overloading στη Cpp

c++ plus plus programming

Υπερφόρτωση συναρτήσεων ή function overloading στη Cpp ονομάζεται η τεχνική προγραμματισμού η οποία επιτρέπει σε συναρτήσεις που έχουν το ίδιο όνομα να συνυπάρχουν αρμονικά μέσα στο ίδιο πρόγραμμα.

Η χρήση των δεικτών ή pointers στη γλώσσα Cpp (μέρος 2/2)

c++ plus plus programming

Λόγω της ικανότητας του δείκτη να αναφέρεται απευθείας στην τιμή κάποιας μεταβλητής, κάθε δείκτης έχει διαφορετικές ιδιότητες ανάλογα με το αν δείχνει σε τιμή τύπου char ή τιμή τύπου int ή float.

Η χρήση των δεικτών ή pointers στη γλώσσα Cpp (μέρος 1/2)

c++ plus plus programming

Η χρήση των δεικτών ή pointers στη γλώσσα Cpp αποτελεί ένα πανίσχυρο εργαλείο για τον προγραμματιστή. Παρέχει διαφάνεια στην τοποθεσία αποθήκευσης των μεταβλητών και των αντικειμένων στη μνήμη του υπολογιστή και επιτρέπει τις απευθείας αναθέσεις τιμών σε αυτές.

Η εγγραφή κειμένου σε αρχείο στη Cpp

c++ plus plus programming

Η εγγραφή κειμένου σε αρχείο στη Cpp μέσω ενός προγράμματος κατέχει σημαντικό ρόλο στην αποθήκευση και διατήρηση δεδομένων και πληροφορίας στο σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή.

Ο τύπος reference στη γλώσσα προγραμματισμού Cpp

c++ plus plus programming

Ο τύπος reference στη γλώσσα προγραμματισμού Cpp χρησιμοποιείται για οποιοδήποτε αντικείμενο αποτελεί ψευδώνυμο μίας μεταβλητής ή ενός αντικειμένου και η τιμή του ισοδυναμεί με την τιμή του αντικειμένου στο οποίο αναφέρεται.

Η κληρονομικότητα των κλάσεων στη γλώσσα προγραμματισμού C++

c++ plus plus programming

Η κληρονομικότητα των κλάσεων στη C++ εκφράζεται με τον ορισμό μίας βασικής κλάσης (base class) που θεωρείται ως κλάση- πατέρας και τουλάχιστον μίας άλλης η οποία θεωρείται ως παράγωγη κλάση της πρώτης και ονομάζεται υποκλάση (subclass).