Τελεστές Σύγκρισης στην Javascript (Comparison Operators)

Τελεστές Σύγκρισης στην Javascript (Comparison Operators)

Τελεστές Σύγκρισης στην Javascript

Οι Τελεστές Σύγκρισης στην Javascript (Comparison Operators) χρησιμοποιούνται σε λογικές δηλώσεις (statements) για να καθορίσουν την ισότητα ή τη διαφορά μεταξύ μεταβλητών ή τιμών και το αποτέλεσμα που επιστρέφουν είναι αληθές (true) ή ψευδές (false).

Οι Τελεστές Σύγκρισης στην Javascript είναι οι εξής:

  • ==
  • ===
  • !=
  • !==
  • >
  • <
  • >=
  • >=

Στα παρακάτω παραδείγματα θα εξηγήσουμε τους τελεστές σύγκρισης σε σχέση με μία ακέραια μεταβλητή num = 8.

Τελεστής Σύγκρισης (==)

Παράδειγμα 1

var num = 8;
document.getElementById("demo").innerHTML = (num == 5);

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον τελεστή ελέγχουμε αν η μεταβλητή num είναι ίση με τον αριθμό 5. Το αποτέλεσμα είναι ψευδές (false).

Παράδειγμα 2

var num = 8;
document.getElementById("demo").innerHTML = (num == 8);

Σε αυτή την περίπτωση το αποτέλεσμα είναι αληθές (true) γιατί συγκρίνουμε με τον αριθμό 8 που είναι κ η τιμή της μεταβλητής.

Παράδειγμα 3

var num = 8;
document.getElementById("demo").innerHTML = (num == "8");

Και σε αυτή την περίπτωση το αποτέλεσμα είναι αληθές (true) γιατί με αυτό τον τελεστή σύγκρισης ελέγχουμε την ισότητα της τιμής χωρίς να ελέγχουμε τον τύπο της μεταβλητής.

Τελεστής Σύγκρισης (===)

Παράδειγμα 1

var num = 8;
document.getElementById("demo").innerHTML = (num === 8);

Με αυτόν τον τελεστή σύγκρισης ελέγχουμε αν η μεταβλητή num έχει ίση τιμή και ίδιο τύπο μεταβλητής με τον αριθμό 8. Το αποτέλεσμα που επιστρέφει είναι αληθές (true).

Παράδειγμα 2

var num = 8;
document.getElementById("demo").innerHTML = (num === "8");

Σε αυτό το παράδειγμα το αποτέλεσμα είναι ψευδές (false) γιατί η μεταβλητή num έχει ίση αξία με τον αριθμό 8 αλλά είναι διαφορετικού τύπου μεταβλητή, τύπου string.

Τελεστής Σύγκρισης (!=)

Παράδειγμα 1

var num = 8;
document.getElementById("demo").innerHTML = (num != 5);

Με αυτόν τον τελεστή σύγκρισης ελέγχουμε αν η μεταβλητή num είναι διάφορη από τον αριθμό 5. Το αποτέλεσμα που επιστρέφει είναι αληθές (true).

Τελεστής Σύγκρισης (!==)

Παράδειγμα 1

var num = 8;
document.getElementById("demo").innerHTML = (num !== 8);

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον τελεστή σύγκρισης ελέγχουμε αν η μεταβλητή num έχει διάφορη τιμή και διαφορετικό τύπο μεταβλητής από τον αριθμό 8. Το αποτέλεσμα είναι ψευδές (false).

Παράδειγμα 2

var num = 8;
document.getElementById("demo").innerHTML = (num !== "8");

Σε αυτό το παράδειγμα το αποτέλεσμα είναι αληθές (true).

Παράδειγμα 3

var num = 8;
document.getElementById("demo").innerHTML = (num !== 5);

Και σε αυτή την περίπτωση το αποτέλεσμα είναι αληθές (true).

Τελεστής Σύγκρισης (>)

Παράδειγμα 1

var num = 8;
document.getElementById("demo").innerHTML = (num > 10);

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον τελεστή σύγκρισης ελέγχουμε αν η μεταβλητή num είναι μεγαλύτερη από τον αριθμό 10. Το αποτέλεσμα είναι ψευδές (false).

Τελεστής Σύγκρισης (<)

Παράδειγμα 1

var num = 8;
document.getElementById("demo").innerHTML = (num < 10);

Με αυτόν τον τελεστή σύγκρισης ελέγχουμε αν η μεταβλητή num είναι μικρότερη από τον αριθμό 10. Το αποτέλεσμα είναι αληθές (true).

Τελεστής Σύγκρισης (>=)

Παράδειγμα 1

var num = 8;
document.getElementById("demo").innerHTML = (num >= 10);

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον τελεστή σύγκρισης ελέγχουμε αν η μεταβλητή num είναι μεγαλύτερη ή ίση από τον αριθμό 10. Το αποτέλεσμα είναι ψευδές (false).

Τελεστής Σύγκρισης (<=)

Παράδειγμα 1

var num = 8;
document.getElementById("demo").innerHTML = (num <= 10);

Με αυτόν τον τελεστή σύγκρισης ελέγχουμε αν η μεταβλητή num είναι μικρότερη ή ίση από τον αριθμό 10. Το αποτέλεσμα είναι αληθές (true).

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.