Τελεστές στη VBScript

Τελεστές στη VBScript

Οι τελεστές σε κάθε γλώσσα λειτουργούν σαν μια συνάρτηση που καλείται με διαφορετικό τρόπο. Ως συναρτήσεις οι τελεστές μπορεί να έχουν 1 ή 2 παραμέτρους (τελεστέους) και επιστρέφουν μία μόνο τιμή. Κάθε τελεστής δηλαδή μπορεί να έχει 1 ή 2 τελεστέους. Οι τελεστέοι είναι στα αριστερά και στα δεξιά του τελεστή όταν είναι 2 και στα δεξιά του όταν είναι ένας ο τελεστέος. Οι τελεστές στη VBScript χωρίζονται σε 4 είδη και είναι οι παρακάτω:

Τελεστές στη VBScript – Παραδείγματα

Στο παρακάτω παράδειγμα φαίνεται πως επηρεάζεται το πεδίο εφαρμογής μιας μεταβλητής ανάλογα με το που δηλώνεται και με τη χρήση των δεσμευμένων λέξεων Dim, Private, Public:

<!DOCTYPE html>
 <html>
    <head>
       <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="IE=10">
    </head>
    <body>
       <script language="vbscript" type="text/vbscript">
          Dim var1, var2
          Private Var3
          Public Var4
          Var1 = 10
          Var2 = 15
          function add()
             Msgbox Var3 'Δείχνει 25
             Msgbox Var4 'Δείχνει 50
             Msgbox Var5 'Δείχνει 75
             Msgbox Var1 'Δείχνει 10 επειδή η Var1 είναι δηλωμένη σε script level αλλα μόνο για αυτο το script
             Msgbox Var2 'Δείχνει 15 επειδή η Var2 είναι δηλωμένη σε script level αλλα μόνο για αυτο το script
             Msgbox Var3 'Δείχνει 25 μόνο για αυτο το script επειδή η Var3 είναι δηλωμένη σε script level ως Private
             Msgbox Var4 'Δείχνει 50 επειδή η Var4 είναι δηλωμένη σε script level ως Public σε όλα τα script
             Msgbox Var5 'Δε δείχνει κάτι επειδή η Var5 είναι δηλωμένη στη μέθοδο add και η κλήση αυτή γίνεται έξω απο αυτή τη μέθοδο
          end function
       </script> </body> </html>
    </body>
 </html>

Ο τελεστές +, σε αντίθεση με τον &, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταξύ αριθμού και αλφαριθμητικής παράστασης, γίνεται λάθος και σταματάει η εκτέλεση. Στο παρακάτω παράδειγμα φαίνεται πως λειτουργούν οι συνενωτικοί τελεστές + και &:

<!DOCTYPE html>
 <html>
    <head>
       <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="IE=10">
    </head>
    <body>
       <script language="vbscript" type="text/vbscript">
          strVar1 = "Γειά σου "
          strVar2 = "Κόσμε"
          var1 = 10
          var2 = 15

          Msgbox strVar1 + strVar2 ' Δείχνει "Γειά σου Κόσμε"
          Msgbox strVar1 & strVar2 ' Δείχνει "Γειά σου Κόσμε"

          Msgbox strVar1 + strVar2 + Var1 + Var2' Λάθος, τέλος εκτέλεσης.
          'Διαγράψτε τη παραπάνω γραμμή για να τρέξει το πρόγραμμα κανονικά

          Msgbox strVar1 + strVar2 & Var1 + Var2' Δείχνει "Γειά σου Κόσμε25"
          Msgbox Var1 & Var2 & strVar1 + strVar2' Δείχνει "1015Γειά σου Κόσμε"

       </script> </body> </html>
    </body>
 </html>

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.