Τελεστές στη VBScript

Τελεστές στη VBScript

Οι τελεστές σε κάθε γλώσσα λειτουργούν σαν μια συνάρτηση που καλείται με διαφορετικό τρόπο. Ως συναρτήσεις οι τελεστές μπορεί να έχουν 1 ή 2 παραμέτρους (τελεστέους) και επιστρέφουν μία μόνο τιμή. Κάθε τελεστής δηλαδή μπορεί να έχει 1 ή 2 τελεστέους. Οι τελεστέοι είναι στα αριστερά και στα δεξιά του τελεστή όταν είναι 2 και στα δεξιά του όταν είναι ένας ο τελεστέος. Οι τελεστές στη VBScript χωρίζονται σε 4 είδη και είναι οι παρακάτω:

ΣύμβολοΕπεξήγησητελεστέοι
Αριθμητικοί
+Πρόσθετει 2 τελεστέους, μπορεί να έχει και μόνο ένα τελεστέο1, 2
-Αφαιρεί τον δεύτερο τελεστέο από τον πρώτο, μπορεί να έχει και μόνο ένα τελεστέο και έτσι δηλώνεται αρνητικός αριθμός1, 2
*Πολλαπλάσιαζει τους 2 τελεστέους2
/Διαιρεί το πρώτο τελεστέο με το δεύτερο. Συμβαίνει λάθος αν ο δεύτερος είναι 02
Συγκριτικοί
==Επιστρέφει true όταν οι 2 τελεστέοι είναι ίσοι2
<>Επιστρέφει true όταν οι 2 τελεστέοι είναι άνισοι2
>Επιστρέφει true όταν ο πρώτος τελεστέος είναι μεγαλύτερος από τον δεύτερο2
<Επιστρέφει true όταν ο πρώτος τελεστέος είναι μικρότερος από τον δεύτερο2
>=Επιστρέφει true όταν ο πρώτος τελεστέος είναι μεγαλύτερος ή ίσος από τον δεύτερο2
<=Επιστρέφει true όταν ο πρώτος τελεστέος είναι μικρότερος ή ίσος από τον δεύτερο2
Λογικοί
ANDΕπιστρέφει true μόνο όταν και οι δύο τελεστέοι είναι true2
ORΕπιστρέφει true μόνο όταν και οι δύο τελεστέοι είναι false2
NOTΑλλάζει την τιμή μιας λογικής έκφρασης1
XORΕπιστρέφει true μόνο όταν οι δύο τελεστέοι έχουν διαφορετική τιμή2
Σύμπτυξης
+Συμπτυκνύει 2 τιμές αν δεν είναι αριθμητικές, αλλιώς λειτουργεί σαν αριθμητικός2
&2

Τελεστές στη VBScript – Παραδείγματα

Στο παρακάτω παράδειγμα φαίνεται πως επηρεάζεται το πεδίο εφαρμογής μιας μεταβλητής ανάλογα με το που δηλώνεται και με τη χρήση των δεσμευμένων λέξεων Dim, Private, Public:

<!DOCTYPE html>
 <html>
  <head>
    <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="IE=10">
  </head>
  <body>
    <script language="vbscript" type="text/vbscript">
     Dim var1, var2
     Private Var3
     Public Var4
     Var1 = 10
     Var2 = 15
     function add()
       Msgbox Var3 'Δείχνει 25
       Msgbox Var4 'Δείχνει 50
       Msgbox Var5 'Δείχνει 75
       Msgbox Var1 'Δείχνει 10 επειδή η Var1 είναι δηλωμένη σε script level αλλα μόνο για αυτο το script
       Msgbox Var2 'Δείχνει 15 επειδή η Var2 είναι δηλωμένη σε script level αλλα μόνο για αυτο το script
       Msgbox Var3 'Δείχνει 25 μόνο για αυτο το script επειδή η Var3 είναι δηλωμένη σε script level ως Private
       Msgbox Var4 'Δείχνει 50 επειδή η Var4 είναι δηλωμένη σε script level ως Public σε όλα τα script
       Msgbox Var5 'Δε δείχνει κάτι επειδή η Var5 είναι δηλωμένη στη μέθοδο add και η κλήση αυτή γίνεται έξω απο αυτή τη μέθοδο
     end function
    </script> </body> </html>
  </body>
 </html>

Ο τελεστές +, σε αντίθεση με τον &, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταξύ αριθμού και αλφαριθμητικής παράστασης, γίνεται λάθος και σταματάει η εκτέλεση. Στο παρακάτω παράδειγμα φαίνεται πως λειτουργούν οι συνενωτικοί τελεστές + και &:

<!DOCTYPE html>
 <html>
  <head>
    <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="IE=10">
  </head>
  <body>
    <script language="vbscript" type="text/vbscript">
          strVar1 = "Γειά σου "
          strVar2 = "Κόσμε"
     var1 = 10
     var2 = 15

          Msgbox strVar1 + strVar2 ' Δείχνει "Γειά σου Κόσμε"
          Msgbox strVar1 & strVar2 ' Δείχνει "Γειά σου Κόσμε"

          Msgbox strVar1 + strVar2 + Var1 + Var2' Λάθος, τέλος εκτέλεσης.
     'Διαγράψτε τη παραπάνω γραμμή για να τρέξει το πρόγραμμα κανονικά

          Msgbox strVar1 + strVar2 & Var1 + Var2' Δείχνει "Γειά σου Κόσμε25"
          Msgbox Var1 & Var2 & strVar1 + strVar2' Δείχνει "1015Γειά σου Κόσμε"

    </script> </body> </html>
  </body>
 </html>

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.