Προγραμματισμός σε python (εισαγωγή)

Προγραμματισμός σε python με παράδειγμα

Το άρθρο αυτό προϋποθέτει ότι γνωρίζετε τουλάχιστον κάποιες βασικές αρχές προγραμματισμού. Ας δούμε ένα απλό παράδειγμα με κώδικα python που μας τυπώνει μια ακολουθία Fibonacci και στην συνέχεια αναλύουμε τι βλέπουμε:

Ένα παράδειγμα:

>>> # Fibonacci ακολουθίες: το άθροισμα δύο στοιχείων μας δίνει το επόμενο στοιχείο.
... a, b = 0, 1
>>> while b < 10:
...   print b
...   a, b = b, a+b
...
1
1
2
3
5
8

 

Επεξήγηση παραδείγματος

Ας εξηγήσουμε τον κώδικα σε αυτό το παράδειγμα:

 • Η πρώτη γραμμή του κώδικα κάνει το εξής: οι μεταβλητές a και b, μπορούν να πάρουν ταυτόχρονα τις τιμές 0 και 1 αντίστοιχα. Στην τελευταία γραμμή του κώδικα επίσης, αυτός ο τρόπος σύνταξης χρησιμοποιείται και πάλι, αποδεικνύοντας ότι σε τέτοιες εκφράσεις ισχύει το εξής:
 • Ο βρόχος επανάληψης while, θα εκτελεστεί όσο η λογική πρόταση (εδώ: b <10) εξακολουθεί να ισχύει (είναι αληθής – true). Στην γλώσσα Python, όπως και στη γλώσσα C, οποιαδήποτε μη μηδενική ακέραια τιμή ως αποτέλεσμα μιας λογικής έκφρασης είναι αληθές (true), ενώ μια τιμή ίση με μηδέν είναι ψευδής (false). Ισχύει επίσης ότι, στην πραγματικότητα οποιαδήποτε αλληλουχία τιμών με μη μηδενικό μήκος είναι αληθές (true), ενώ μια κενή τιμή είναι ψευδής (false).
 • Ο λογικός έλεγχος που χρησιμοποιείται στο παράδειγμα μας, είναι μια απλή σύγκριση. Οι τελεστές σύγκρισης είναι οι ίδιοι όπως και στην γλώσσα C:
 • Σημαντικό: Το σώμα του βρόχου επανάληψης while, θα παρατηρήσατε ότι έχει στοίχιση με εσοχές. Στην γλώσσα προγραμματισμού python, ισχύει ότι:

H στοίχιση στην γλώσσα προγραμματισμού python

 • Κατά την συγγραφή κώδικα, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε tab ή το κενό διάστημα (space) για κάθε γραμμή εντολών που θέλετε να περιέχονται στον βρόχο επανάληψης.  Όταν ένα μπλοκ εντολών ολοκληρωθεί, θα πρέπει να ακολουθείται από μια κενή γραμμή για να δείξουμε την ολοκλήρωση του (δεδομένου ότι ο interpreter δεν μπορεί να μαντέψει, το που έχετε πληκτρολογήσει την τελευταία γραμμή του μπλοκ).
 • Η εντολή print εκτυπώνει την τιμή της έκφρασης (εδώ την τιμή της μεταβλητής b). Παρατηρήστε ότι δεν τυπώνει αυτό που γράψαμε απλά και αυτό εξαρτάται καθαρά από την σύνταξη μας. Οι συμβολοσειρές εκτυπώνονται ως έχουν αν τις βάλουμε μέσα σε μονά εισαγωγικά, ενώ αν εισάγουμε το κόμμα (,) και το κενό διάστημα μεταξύ των στοιχείων της έκφρασης, τότε μπορούμε να εκτυπώσουμε πιο σύνθετες εκφράσεις, όπως παρακάτω:
>>> i = 256*256
>>> print 'The value of i is', i
The value of i is 65536
 • Επίσης σημειώστε ότι, εισάγοντας το κόμμα (,) στο τέλος της έκφρασης της print, αποφεύγουμε την αλλαγή γραμμής κατά την εκτύπωση. Για παράδειγμα:
>>> a, b = 0, 1
>>> while b < 1000:
...   print b, # εδώ με το κόμμα, αποφεύγουμε την αλλαγή γραμμής
...   a, b = b, a+b 
...
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987

 

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.