Πολιτική Απορρήτου

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας μας αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας και θεμέλιο λίθο στη σχέση εμπιστοσύνης στην οποία αποσκοπούμε να δημιουργήσουμε μεταξύ του επισκέπτη/χρήστη και των υπηρεσιών μας.

Συντάξαμε την παρούσα σελίδα με την πολιτική απορρήτου που ακολουθούμε προκειμένου να ενημερώσουμε τον επισκέπτη/χρήστη μας πως συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, η διαχείριση και προστασία των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000, Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ) και όπως ορίζεται από τον GDPR τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680

Επιπλέον μέσα από τα κατωτέρω αναφερόμενα αποσκοπούμε στην ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη για τον τρόπο που συλλέγουμε στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, το είδος αυτών, τον λόγο για τον οποίο τα συλλέγουμε, ποιοι έχουν πρόσβαση σε αυτά και για το πώς φροντίζουμε την διασφάλιση αυτών των δεδομένων

Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

2. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Τα στοιχεία τα οποία συλλέγουμε αποτελούνται από αυτά τα οποία ο χρήστης αυτοβούλως θέτει στη διάθεση μας όταν εγγράφεται στον ιστότοπο μας (π.χ. ηλεκτρονική διεύθυνση, όνομα, επίθετο, τηλέφωνο κ.λ.π) και από αυτά που συλλέγουμε κατά την περιήγησή και χρήση των υπηρεσιών μας, όπως είναι η IP διεύθυνση και η χρησιμοποίηση cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη.

H IP είναι μία διεύθυνση την οποία αποκτά κάθε υπολογιστής που συνδέεται στο Ίντερνετ και είναι μοναδική στον κόσμο, ενώ τα cookies είναι μικρά κομμάτια κώδικα που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του χρήστη και χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση της λειτουργίας της ιστοσελίδας, την εύκολη πρόσβαση του χρήστη σε αυτήν, για στατιστικούς λόγους, για λόγους διαφήμισης και πάντως σε καμία περίπτωση τα cookies δεν επιτελούν καμία άλλη λειτουργία εκτός των αναφερομένων στην παρούσα πολιτική απορρήτου. O χρήστης μπορεί να επιλέξει, ώστε να μην λαμβάνει cookies είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση.

Αναφορικά με τον τρόπο χρήσης και διάθεσης των δεδομένων αυτών που συλλέγει η εταιρία βλέπετε κατωτέρω τις παραγράφους υπό στοιχεία 3 και 6 με τίτλους «ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΚΑΙ «ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ» αντίστοιχα.

Γνωστοποιείται στους χρήστες μας ότι οι ανακοινώσεις τους, σχόλια τους ή απαντήσεις τους, τοποθετούνται σε σημείο με ελεύθερη πρόσβαση και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν από τρίτους οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτές.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε αλλαγή στις παρεχόμενες από εσάς πληροφορίες.

3. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε για την ενημέρωση των χρηστών για νέα μαθήματα ή άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, για τροποποιήσεις των υπηρεσιών και για την βελτίωση της επίδοσης της ιστοσελίδας μας, για αποστολή ενημερωτικού υλικού και διαφημιστικού, εφόσον ο χρήστης έχει συναινέσει σε τούτο, καθώς και για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων. Σε ότι αφορά τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται κατά την εγγραφή των χρηστών (π.χ. όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση κλπ.), διατηρούμε το δικαίωμά της τόσο να τα συλλέγουμε όσο και να τα διαθέτουμε – προωθούμε σε ενδιαφερόμενους εκπαιδευτές – εκπαιδευτικές επιχειρήσεις, σε εκπαιδευτικούς φορείς, ή εκπαιδευτικούς οργανισμούς ή εκπαιδευτικούς συμβούλους οι οποίοι/ες είναι συνδρομητές της και μόνον για εκπαιδευτικούς λόγους.

Επιπλέον η Google, ως τρίτος προμηθευτής, χρησιμοποιεί cookie για να προβάλλει διαφημίσεις στον ιστότοπο μας. Η χρήση του DART cookie από τη Google, της επιτρέπει να προβάλλει διαφημίσεις στους χρήστες της σελίδας μας, βάσει των επισκέψεών τους στον ιστότοπο μας και σε άλλους ιστοτόπους στο Διαδίκτυο.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα του να προβάλλει αντιρρήσεις για τη διατήρηση δεδομένων που τον αφορούν, τις οποίες δύναται να γνωστοποιήσει σε εμάς, στα τηλέφωνα ή emails που μας εκπροσωπούν και διατίθενται στην ιστοσελίδα μας. Στην περίπτωση, προβαίνουμε στη διαγραφή των στοιχείων του χρήστη εκτός αν νόμιμοι λόγοι επιβάλλουν το αντίθετο και εκτός των στοιχειών εκείνων που αποδεικνύουν την ύπαρξη συμβατικής σχέσης μεταξύ ημών και του χρήστη.

4. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Δεσμευόμαστε να παρέχουμε πρόσβαση στο χρήστη στα προσωπικά του δεδομένα και να ενημερώνουμε αυτόν οποτεδήποτε θελήσει στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των δικαιωμάτων που αυτός του παρέχει για ότι αφορά την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Ο χρήστης μπορεί χρησιμοποιώντας το προσωπικό του λογαριασμό να τροποποιεί, ανανεώνει ή διαγράφει οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται μέσα σε αυτόν καθώς και να ζητήσει την οριστική διαγραφή του λογαριασμού του. Η διαγραφή οποιασδήποτε πληροφορίας ή εγγράφου σημαίνει πως δεν θα υπάρχει πρόσβαση σε αυτή/ό από τρίτους, ωστόσο επιφυλασόμαστε του δικαιώματός να διατηρήσουμε τα ίχνη του στα αρχεία καταγραφών, κρυπτογραφώντας τα και παρέχοντας το κλειδί στον χρήστη.

5. ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο χρήστης δύναται μέσω του λογαριασμού του να τροποποιεί, ανανεώνει ή διαγράφει τον λογαριασμό του οποτεδήποτε θελήσει. Η διαγραφή σημαίνει πως δεν θα υπάρχει πρόσβαση σε αυτό από τρίτους, ωστόσο διατηρούμε το δικαίωμά να κρατήσουμε κρυπτογραφημένα τα ίχνη του στα αρχεία καταγραφών, παρέχοντας το κλειδί στον χρήστη.

Πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών και του προφίλ τους από τρίτους επιτρέπεται ή όχι σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ρυθμίσεις του λογαριασμού κάθε χρήστη.

6. ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Δεσμευόμαστε να μη διαθέτουμε σε τρίτους προσωπικά δεδομένα των χρηστών, παρά μόνο για σκοπούς για τους οποίους αυτή η παρούσα ιστοσελίδα δημιουργήθηκε και λειτουργεί, ήτοι δηλαδή την ενημέρωση και εκπαίδευση των χρηστών σε μαθήματα πληροφορικής και πάντα εντός των όρων και προϋποθέσεων χρήσης της ιστοσελίδας και για τους λόγους για τους οποίους τα έχει ο χρήστης υποβάλλει.

Ενόψει των ανωτέρω διατηρούμε το δικαίωμα μας προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός λειτουργίας της ιστοσελίδας csc.com.gr και της βάσης δεδομένων της, να συλλέγει προσωπικά δεδομένα (όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση κλπ) από τις πληροφορίες εγγραφής σε μαθήματα πληροφορικής, που οι χρήστες εισάγουν στις φόρμες της ιστοσελίδας και εν συνεχεία να τα προωθεί σε συνεργάτες εκπαιδευτές – εκπαιδευτικές επιχειρήσεις, σε εκπαιδευτικούς φορείς, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, εκπαιδευτικούς συμβούλους οι οποίοι/ες είναι συνδρομητές της, μόνον για λόγους ενημέρωσης και εκπαίδευσης των χρηστών.

Σε κάθε περίπτωση ενημερώνουμε τους χρήστες ότι θα παρέχουμε οποιαδήποτε πληροφορία μας ζητηθεί εάν τούτο επιβάλλεται από το Νόμο ή μας ζητηθεί από τις αρμόδιες Αρχές (π.χ. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Δικαστικές Αρχές), όπως άλλωστε είμαστε υποχρεωμένοι να πράξουμε.

7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Με διαρκείς ελέγχους από τους τεχνικούς μας, επιμελούμαστε προκειμένου να διασφαλίζουμε την ασφαλή και ακώλυτη χρήση της ιστοσελίδας μας για τους χρήστες της, απαλλαγμένη από πιθανό κακόβουλο λογισμικό (πχ ιούς) και από πιθανή αυθαίρετη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες χρηστών. Επειδή δεν υπάρχει αλάνθαστο σύστημα ασφαλείας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε πλήρως πως οι προσπάθειές μας κάθε φορά θα είναι απόλυτα επιτυχείς, όσον αφορά τον ιστότοπο μας και τον πάροχο φιλοξενίας αυτού. Συναφώς δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να δημιουργηθεί σε χρήστη ως αποτέλεσμα των ανεπιτυχών προσπαθειών μας και επισημαίνεται ότι ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του συστήματος και του λογαριασμού του. Ωστόσο όλες οι ενέργειες πρόληψης, καταστολής και ενημέρωσής της είναι εναρμονισμένες με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680.

8. ΓΕΝΙΚΑ

Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης ενθαρρύνεται να καταγγέλλει σε εμάς μας και με κάθε τρόπο μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρατίθενται στην ιστοσελίδα μας, γραπτώς ή προφορικώς, πιθανή παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων ή οποιαδήποτε παράνομη και αντίθετη με του όρους χρήσης συμπεριφορά διαπιστώσει από εμάς, από άλλον χρήστη ή από τρίτο. Δεσμευόμαστε πως θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιλύσουμε το πρόβλημα σε συνεργασία με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές εάν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
e-mail: info@csc.com.gr