Σχεδιασμός & Kατασκευή e-shops

μπορούμε να συνεργαστούμε για τον σχεδιασμό και την δημιουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος σας (e-shop)

Οι επιχειρήσεις που θα "επιβιώσουν" στον ανταγωνισμό είναι αυτές που στον παρόντα χρόνο θα κάνουν τις στρατηγικές επιλογές για την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις πρακτικές τους.

Σύγχρονες προτάσεις εμφάνισης

Μελέτη, επιλογή, πρόταση και παρουσίαση πρώτων οθονών λειτουργικότητας καθώς και σύγχρονες προτάσεις εμφάνισης προς έγκριση εκ μέρους σας. Ελκυστικό design στα μέτρα του επιχειρηματικού σας marketing.

εμπειρία ετών

Ανάλυση αναγκών και σχεδιασμό μαζί σας

Ανάλυση αναγκών και σχεδιασμό της βασικής λειτουργικότητας μαζί σας. Ευέλικτη και δυναμική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφορίας κειμένων και εικόνων ανά θεματολογία προϊόντων και υπηρεσιών για το κατάστημα σας, μέχρι να μείνετε ικανοποιημένοι

επαγγελματισμός

Δημιουργία ευφυών μηχανισμών και αυτοματοποιημένων υπηρεσιών.

Ευφυή μηχανισμοί αλληλεπίδρασης. Αυτοματοποιημένες διεργασίες στο background. Προχωρημένες ενέργειες search engine optimazition (SEO) για την καλύτερη βαθμολόγηση του καταστήματος σας από τις μηχανές αναζήτησης.

εξειδικευση

Τι σας παρέχω στην δημιουργία ενός e-shop:

εκτίμηση & ανάλυση

Ανάλυση αναγκών και σχεδιασμό της βασικής λειτουργικότητας μαζί σας. Επιλογή και παρουσίαση πρώτων οθονών λειτουργικότητας καθώς και σύγχρονες προτάσεις εμφάνισης προς έγκριση εκ μέρους σας.

πολυγλωσσικότητα

Δυναμική πληροφορία κειμένων σε διάφορες γλώσσες και εικόνων ανά θεματολογία προϊόντων και υπηρεσιών για το κατάστημα σας. Πολυγλωσσικότητα σε όσες γλώσσες επιθυμείτε. Καταχώρηση των προϊόντων ή υπηρεσιών σας και τυχόν συνοδευτικού ηλεκτρονικού υλικού σας.

λειτουργικότητα

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη του καταστήματος σας και τις προωθητικές ενέργειες ηλεκτρονικού marketing εκ μέρους σας. Εκπαίδευση στη διαχείριση του ηλεκτρονικού σας καταστήματος. Συνεχή υποστήριξη στην καλή εκτέλεση και λειτουργία του καταστήματος.

σχεδιασμό

Responsive design για την όμορφη παρουσίαση σε διάφορες συσκευές όπως laptops, tables και κινητά. Εγκατάσταση, παραμετροποίηση μηχανισμών σύμφωνα με τις ανάγκες σας και υποστήριξη των πιο σύγχρονων εκδόσεων.

έξυπνη επικοινωνία

Δημιουργία ευφυών μηχανισμών επικοινωνίας σε open source πλατφόρμα και έξυπνο καλάθι αγορών. Σύνδεση με τραπεζικά on line συστήματα και διεθνή συστήματα πληρωμών για τις on line αγορές από επισκέπτες στο κατάστημα σας.

εύχρηστο interface

Ελέγχους καλής λειτουργίας και αξιολόγηση σύμφωνα με τα διεθνή πιστοποιητικά πληροφορικής και προγραμματισμού. Καταχώρηση των προϊόντων ή υπηρεσιών σας και τυχόν συνοδευτικού ηλεκτρονικού υλικού σας. Καμπάνιες προώθησης των προϊόντων σας με social media, email και internet marketing, με την ολοκλήρωση του καταστήματος.

φτιάξτε ένα όμορφο website

επικοινωνήστε τώρα μαζί μου

Η μελλοντική επιχείρηση θα λειτουργεί με ένα ψηφιακό νευρικό σύστημα